• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповеди за изработване, изменение и одобряване
на Подробен устройствен план (ПУП)

(За достоверност на посочената информация, проверете в прикачената сканирана заповед!)
(Общият устройствен план може да намерите тук)

дата на
публикуване

номер и дата
на заповед
номер по кадастрална карта
вид
02.06.2020 г.
649/01.06.2020 г.
УПИ II и III, кв. 241, с. Кранево
ПУП-ПРЗ

31.03.2020 г.
328/27.03.2020 г.УПИ I, кв 15, с. Оброчище
ПУП-ПРЗ
327/27.03.2020 г.УПИ VII и VIII в кв. 7, в.з. Овчаровски плаж, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
326/27.03.2020 г.УПИ VIII в кв.15, с.КраневоПУП-ПРЗ
325/27.03.2020 г.
№02508.9.372, м. Кулака, гр. БалчикПУП-план
26.02.2020 г.
219/25.02.2020 г.
УПИ X и УПИ XXIV, кв.3, гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
04.02.2020 г.
127/03.02.2020 г.
№39459.506.99, с. Кранево, м. ПолянитеПУП-ПЗ
126/03.02.2020 г.
УПИ XVIII в кв. 2, с. Рогачево
ПУП-ПРЗ
28.01.2020 г.
66/28.01.2020 г.
УПИ XII и XIII в кв. 21, гр. Балчик
ПУП-ПР
65/28.01.2020 г.№02508.9.234, м. Кулака, гр. Балчик
КПИИ
64/28.01.2020 г.№02508.55.253, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
63/28.01.2020 г.№02508.59.189, м. Сухите лозя, гр. Балчик ПУП-ПЗ
62/28.01.2020 г.№02508.59.18, м. Сухите лозя, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
61/28.01.2020 г.№39459.506.207, с. Кранево, м. ПолянитеПУП-ПЗ
23.12.2019 г.
1480/20.12.2019 г.
УПИ X и XXIV в кв. 3, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
10.12.2019 г.
1427/06.12.2019 г.
№02508.9.393, м. Кулака, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
06.12.2019 г.
1418/04.12.2019 г.
№39459.506.209, с. Кранево, м. Поляните
ПУП-ПЗ
27.11.2019 г.
1384/26.11.2019 г.УПИ XL, кв.33, гр. БалчикПУП-ПРЗ
1383/26.11.2019 г.№02508.55.229, гр. БалчикПУП-план
1382/26.11.2019 г.
УПИ II и III в кв.253, с.КраневоПУП-ПРЗ
13.11.2019 г.
1338/11.11.2019 г.
УПИ VII и УПИ VIII, кв.18, с.Соколово
ПУП-ПРЗ
07.11.2019 г.
1315/05.11.2019 г.№39459.505.370, с.Кранево, м. ПолянитеПУП-ПЗ
1312/05.11.2019 г.№02508.9.372, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
1311/05.11.2019 г.ПИ 62788.18.25, с. Рогачево
ПУП-ПЗ
1309/05.11.2019 г.
УПИ IV, в кв. 32, с. Царичино
ПУП-план
ПУП-ПЗ
22.10.2019 г.
1235/18.10.2019 г.
№39459.506.74, с.Кранево, м. ПолянитеПУП-план
16.09.2019 г.
1095/13.09.2019 г.
УПИ XIII, XIV;
УПИ XIII, XIV, XV, XL, XLI, XXXIII;
УПИ XIII, XIV;
УПИ XIII, в.з.Бели скали, гр.Балчик

ПУП-УР
ПУП-ПР
ПУП-ПЗ
ПУП-ПО

12.09.2019 г.
1094/11.09.2019 г.
УПИ №39459.505.149, с. Кранево
ПУП-план
1086/10.09.2019 г.
УПИ XI, кв.119, гр. БалчикПУП-ПРЗ
11.09.2019 г.
1079/05.09.2019 г.
УПИ VIII и X, кв.66, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
12.08.2019 г.
966/09.08.2019 г.
УПИ XL кв. 33, гр. Балчик
ПУП-ПР
965/09.08.2019 г.
УПИ от XIV до XX кв. 6, с. Царичино
ПУП-ПРЗ
01.08.2019 г.
901/31.07.2019 г.
УПИ I, УПИ VI и УПИ V в кв.242, с.Кранево
ПУП-ПРЗ
900/31.07.2019 г.
УПИ XV и УПИ XVI в кв.45, с.Соколово
ПУП-ПР
29.07.2019 г.
879/26.07.2019 г.
№39459.506.209, с.Кранево, м. Поляните
ПУП-ПЗ
19.07.2019 г.833/17.07.2019 г.
УПИ II и III, кв. 253, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
819/12.07.2019 г.
№02508.9.393, гр. Балчик
КПИИ
03.06.2019 г.
593/31.05.2019 г.
ПР за УПИ V и VI и ПЗ за УПИ V кв 4
ПУП -ПРЗ
23.05.2019 г.
539/22.05.2019 г. №02508.55.229, гр. Балчик ПУП-ПЗ
538/22.05.2019 г. УПИ XI в кв. 119, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
537/22.05.2019 г.

УПИ XIII, XIV, XV, XVI, XXXIII, вз. Бели скали
УПИ XIII, XIV, вз. Бели скали ...

ПУП-ПР
ПУП-ПЗ ...
536/22.05.2019 г. УПИ X, с. Оброчище ПУП-ПР
535/22.05.2019 г. УПИ XII, XIII в кв. 1064, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
534/22.05.2019 г.
УПИ XVI в кв. 314, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
16.05.2019 г.
РД-02-15-102 / 10.05.2019 г.
обект: "Дълбоководно заустване след ПСОВ "Албена"
ПУП-ПП
15.05.2019 г.
504/14.05.2019 г.
УПИ VI в кв. 6, с. Царичино
ПУП-ПРЗ
09.05.2019 г.
475/08.05.2019 г.
УПИ XIX кв. 317, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
19.04.2019 г.
384/17.04.2019 г.

УПИ XV и УПИ XVI, кв.45, с.Соколово
имот № 67951.501.860

ПУП-ПР
ПУП-ПЗ

16.04.2019 г.
369/15.04.2019 г.
имот № 39459.505.149, м. Поляните, с.Кранево ПУП-ПЗ
28.03.2019 г.
306/25.03.2019 г.
имот № 39459.506.160, м. Поляните, с.Кранево
ПУП-ПЗ
21.03.2019 г.
295/20.03.2019 г.
имот № 02508.51.8, гр. Балчик ПУП-ПЗ
294/20.03.2019 г.
УПИ VIII, XV и XIV в кв.39, с. Гурково ПУП-ПРЗ
290/20.03.2019 г. ПИ 62788.5.34, с. Рогачево ПУП-ПЗ
14.03.2019 г.
269/12.03.2019 г.
УПИ II и УПИ III в кв.240, с. Кранево ПУП-ПРЗ
12.03.2019 г.
264/11.03.2019 г.
УПИ XXVII и УПИ XXXI, кв.30, в.з.Сборно място, гр.Балчик ПУП-ПРЗ
258/08.03.2019 г.
УПИ I, IV и V в кв.242, с. Кранево ПУП-ПРЗ
25.02.2019 г.
230/25.02.2019 г.
УПИ II в кв.41, с. Кранево ПУП-ПРЗ
18.02.2019 г. 192/18.02.2019 г. УПИ VIII и IX в кв.8, с. Стражица ПУП-ПРЗ
14.02.2019 г. 182/13.02.2019 г. УПИ I и II в кв.246, с. Кранево ПУП-ПРЗ
32/14.12.2019 г. УПИ II в кв.41, с. Кранево ПУП-ПРЗ
13.02.2019 г. 173/11.02.2019 г.

УПИ XII и XIII, кв. 1064, гр. Балчик

ПУП-ПРЗ
28.01.2019 г. 138/25.01.2019 г.

УПИ III и VIII, кв. 170, гр. Балчик

ПУП-ПРЗ
21.01.2019 г 112/18.01.2019 г. имот №39459.505.456, м."Поляните", с.Кранево ПУП-план
10.01.2019 г. 23/09.01.2019 г. имот №02508.62.51, м."Тузлата", гр. Балчик ПУП-ПЗ
03.01.2019 г. 1344/27.12.2018 г. ПИ 62788.9.25, с. Рогачево ПУП-ПЗ
1340/21.12.2018 г. УПИ XXIV, кв. 7, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
1339/21.12.2018 г. УПИ XX и XXI, кв. 45, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
1333/21.12.2018 г. УПИ I, кв.2, КЗ "Двореца" гр. Балчик ПУП-ПРЗ
20.12.2018 г. 1324/19.12.2018 г. имот №39459.505.585, м."Поляните", с.Кранево ПУП-план
1323/19.12.2018 г. имот №39459.505.620, м."Поляните", с.Кранево ПУП-план
1322/19.12.2018 г. УПИ XIX, кв. 317, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
17.12.2018 г. 1306/14.12.2018 г. УПИ V и VI, кв. 4, с. Соколово
(корекция в изписването 05.02.2019 г.)
ПУП-ПРЗ
11.12.2018 г. 1277/06.12.2018 г. УПИ XVI, кв. 314, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
07.12.2018 г. 1276/06.12.2018 г. имот №39459.506.371, м."Поляните", с.Кранево ПУП- план
1275/06.12.2018 г. имот №39459.504.192, м."Поляните", с.Кранево ПУП- план
27.11.2018 г.
1242/23.11.2018 г.
УПИ II, кв. 137, ж.к. Балик, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
20.11.2018 г. 1211/16.11.2018 г.
УПИ XXVII и УПИ XXXI, кв.30, в.з.Сборно място, гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
1210/16.11.2018 г. УПИ III и УПИ VIII, кв.170, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
15.11.2018 г.
1208/15.11.2018 г.
УПИ IX и УПИ X в кв.11, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
12.11.2018 г. 1175/08.11.2018 г.

ПР за УПИ V, VI, VII и ПЗ за УПИ VI кв.21 в.з. Белите скали, гр. Балчик

ПУП-ПРЗ
26.10.2018 г. 1112/25.10.2018 г. УПИ IX и VIII в кв.8, с. Стражица ПУП-ПРЗ
1111/25.10.2018 г. УПИ I в кв.2, к.з. "Двореца" гр. Балчик  ПУП-ПРЗ
02.10.2018 г. 998/27.09.2018 г. УПИ I и II, кв.246, с.Кранево ПУП-ПРЗ
997/27.09.2018 г. УПИ II и III, кв.240, с.Кранево ПУП-ПРЗ
21.09.2018 г.
979 / 20.09.2018 г. ПР за УПИ V, УПИ VI, УПИ XXIX, УПИ XXX и ПЗ УПИ XXIX, УПИ XXX, кв. 35, в.з. Изгрев, гр. Балчик

ПУП-ПРЗ

978 / 20.09.2018 г.
УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI, УПИ XXII и УПИ XXIII, кв. 30, в.з. Сборно място, гр. Балчик ПУП-ПР
17.09.2018 г. 935/12.09.2018 г. УПИ IX и УПИ X, кв.11, с.Кранево ПУП-ПРЗ
31.08.2018 г. 908/29.08.2018 г. УПИ VIII, кв. 159 - гр. Балчик ПУП-ПРЗ
17.08.2018 г. 867/16.08.2018 г. УПИ XXI, кв. 45 - гр. Балчик ПУП-ПРЗ
866/16.08.2018 г. УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ XI, в кв.54 с.Оброчище ПУП-ПЗ
15.08.2018 г. 860/14.08.2018 г. УПИ XV, кв. 27 - гр. Балчик ПУП-ПРЗ
10.08.2018 г. 840/08.08.2018 г. имот №39459.505.412, м."Поляните", с.Кранево ПУП- план

08.08.2018 г.
826/07.08.2018 г УПИ V, кв. 1 - гр. Балчик ПУП-ПРЗ
825/07.08.2018 г.  имот №39459.505.304, м."Поляните", с.Кранево ПУП- план
823/06.08.2018 г. УПИ IV, кв.35, с.Кранево ПУП-ПРЗ
822/06.08.2018 г. УПИ II, кв. 137 - гр. Балчик ПУП-ПРЗ
812/02.08.2018 г. УПИ XII, кв. 17, с. Оброчище ПУП-ПРЗ
03.08.2018 г.
818 / 02.08.2018 г.
УПИ IX и УПИ VIII, кв. 15, в.з. "Изгрев", гр.Балчик ПУП-ПРЗ
811 / 02.08.2018 г.
УПИ X и УПИ XI, кв.251, с.Кранево
ПУП-ПРЗ
01.08.2018 г.
758 / 24.07.2018 г.
ПИ 02508.78.105, кв.159, УПИ VIII, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
13.07.2018 г. 709/12.07.2018 г. имот №39459.505.585 и имот №39459.505.620 м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
708/12.07.2018 г. имот №39459.504.192 м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
707/12.07.2018 г.
имот №39459.506.160, м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
28.06.2018 г.
647/27.06.2018 г. имот №39459.506.371, м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
646/27.06.2018 г. УПИ V, кв. 1, гр.Балчик ПУП-ПРЗ
645/27.06.2018 г. УПИ IX и VIII, кв. 15, в.з. "Изгрев", гр.Балчик ПУП-ПРЗ
636/25.06.2018 г. имот №39459.505.456, м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
25.06.2018 г.
633/22.06.2018 г.
УПИ XXIII, кв. 30, в.з. "Сборно място", гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
632/22.06.2018 г.
имот №39549.505.675, м.Поляните, с.Кранево
ПУП-ПЗ
08.06.2018 г.
548/05.06.2018 г.
УПИ V, УПИ XIV, кв. 27, гр.Балчик (корекция)
ПУП-ПР
01.06.2018 г.
519/30.05.2018 г.
УПИ VII, кв. 101, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
508/29.05.2018 г.
имот №39459.505.412, м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
487/23.05.2018 г.
ПИ 62788.24.85, 62788.24.86, 62788.24.90-94, 62788.24.103, 62788.24.104, 62788.24.106 с. Рогачево
ПУП-ПЗ
474/18.06.2018 г.
УПИ X и XII в кв. 251, с. Кранево ПУП-ПРЗ
451/16.05.2018 г.
УПИ VIII, УПИ XV и УПИ XIV в кв.39, с.Гурково ПУП-ПРЗ
17.05.2018 г.
452/16.05.2018 г.
имот № 02508.9.345, м. "Кулака", гр. Балчик
ПУП-ПЗ
451/16.05.2018 г.
УПИ VIII, УПИ XV и УПИ XIV в кв.39, с.Гурково
ПУП-ПРЗ
25.04.2018 г.
352/24.04.2018 г.
УПИ VI в кв.32, с. Оброчище
ПУП-ПРЗ
351/24.04.2018 г.
УПИ XI и УПИ XII в кв.10, с. Кранево ПУП-ПРЗ
19.04.2018 г. 329/16.04.2018 г. ПИ №02508.10.634, ПИ №02508.10.636, ПИ №02508.10.639, гр. Балчик, м. Момчил ПУП-план
307/12.04.2018 г. ПИ №39459.12.406, ПИ №39459.12.409, ПИ №39459.12.410, с.Кранево ПУП-ПЗ
27.03.2018 г.
248/23.03.2018 г.
УПИ II, кв.36, в.з. Сборно място /ПИ 02508.8.46 и ПИ 02508.8.47/ и ПИ 02508.9.387 м. Кулака
ПУП-ПРЗ
23.03.2018 г.
247/21.03.2018 г.
УПИ XVIII, кв. 10, с. Оброчище ПУП-ПРЗ
246/21.03.2018 г.
УПИ IX, УПИ X и УПИ XI , кв. 27, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
245/21.03.2018 г.
имот №39459.505.304, м."Поляните", с.Кранево ПУП-ПЗ
244/21.03.2018 г.
имот №39459.505.208, м."Поляните", с.Кранево
ПУП-ПЗ
14.03.2018 г. 208/12.03.2018 г. УПИ XI и XII в кв. 10, с. Кранево ПУП-ПРЗ
207/12.03.2018 г. УПИ I, II, XII и XIII в кв. 13, с. Оброчище ПУП-ПР и ПЗ
205/12.03.2018 г. имот №02508.55.231, гр. Балчик ПУП-ПЗ
27.02.2018 г. 164/23.02.2018 г. УПИ X в кв. 9, С. Рогачево ПУП-ПРЗ
135/20.02.2018 г. УПИ XXIX и XXX в кв. 35, гр. Балчик, в.з. Изгрев ПУП-ПРЗ
134/20.02.2018 г. УПИ V в кв. 46, с. Соколово ПУП-ПРЗ
133/20.02.2018 г. поправка на заповед № 97/15.02.2018 г. поправка
107/20.02.2018 г. имот №02508.9.345, гр. Балчик, м. Кулака ПУП-ПЗ
106/20.02.2018 г. УПИ VI, XIII и V в кв. 29, с. Царичино ПУП-ПРЗ
105/20.02.2018 г. имот №39459.505.675, с. Кранево, м. Поляните ПУП-ПЗ
16.02.2018 г. 97/15.02.2018 г. УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, в кв.54 с.Оброчище ПУП-ПР
02.02.2018 г.
60/29.01.2018 г.
УПИ XVI и УПИ XVII кв.23, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
24.01.2018 г. 40/23.01.2018 г. УПИ III кв.5, с. Кранево ПУП-ПРЗ
39/22.01.2018 г. УПИ IV кв. 18, с. Кранево РУП
23.01.2018 г. 29/18.01.2018 г. УПИ VI в кв.32 с.Оброчище ПУП-ПРЗ
19.01.2018 г. 28/18.01.2018 г. УПИ XIV в кв. 21, с. Безводица ПУП-ПРЗ
16.01.2018 г.
24 / 12.01.2018 г.
02508.9.292, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
19.12.2017 г.
1285/18.12.2017 г.
УПИ XVI, XVII кв.23, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
07.12.2017 г. 1243/05.12.2017 г. УПИ III кв.36, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
1240/05.12.2017 г. УПИ V, VI, VII в.з. Бели скали, гр. Балчик ПУП-ПР и ПЗ
04.12.2017 г.
1226/30.11.2017 г.
УПИ III кв.5, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
24.11.2017 г. 1203/22.11.2017 г. УПИ X кв.9, с. Рогачево ПУП-ПР
13.11.2017 г.
1149/10.11.2017 г.
УПИ XVI и УПИ XV в кв.253, с. Кранево
ПУП-ПРЗ
1148/10.11.2017 г. УПИ XVI в кв.21, в.з."Белите скали", гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
1147/10.11.2017 г. УПИ-I, УПИ-II, УПИ-XIII, УПИ-XII в кв.13, с.Оброчище
ПУП-ПР
25.10.2017 г. 1087/24.10.2017 г. 39459.505.497 с.Кранево ПУП-план
1086/24.10.2017 г. 39459.505.619 с.Кранево ПУП-план
06.10.2017 г. 1045/05.10.2017 г. УПИ II в кв. 5, с. Кранево ПУП-ПРЗ
1039/04.10.2017 г. УПИ XV-33 и УПИ XVI-37 в кв. 253, с. Кранево ПУП-ПРЗ
1038/04.10.2017 г. УПИ VIII, кв. 36, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
25.09.2017 г. 992/20.09.2017 г. 39459.505.208 с.Кранево ПУП-ПЗ
01.09.2017 г. 942/01.09.2017 г. УПИ XIV, с. Безводица ПУП-ПРЗ
941/01.09.2017 г. УПИ XXVIII кв.12, в.з. Белите скали, гр.Балчик ПУП-ПР
31.08.2017 г.
894/29.08.2017 г.
УПИ XVII кв.16, с.Рогачево
ПУП-ПР
893/29.08.2017 г.
39459.505.273, м. Поляните, с.Кранево
ПУП-ПЗ
892/29.08.2017 г.
УПИ XL кв.26, в.з. "Изгрев", гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
891/29.08.2017 г.
УПИ XXII и УПИ XXIII кв.14, в.з. "Изгрев", гр. Балчик
ПУП-ПР
25.08.2017 г,

870/23.08.2017 г. ПИ №53120.106.412, ПИ №53120.106.413, ПИ №53120.106.414 ПУП-план
869/23.08.2017 г. УПИ II, кв. 5, с.Кранево ПУП-ПРЗ
868/23.08.2017 г. 39459.505.497 с.Кранево ПУП-ПЗ
11.08.2017 г. 829/09.08.2017 г. УПИ VII кв. 316 ПУП-ПРЗ
09.08.2017 г.
825/08.08.2017 г.
УПИ XL кв.26
ПУП-ПРЗ
02.08.2017 г. 781/01.08.2017 г. 02508.51.424 гр. Балчик ПУП-ПРЗ
24.07.2017 г. 709/20.07.2017 г. 39459.505.619 с.Кранево ПУП-ПЗ
17.07.2017 г. 688/14.07.2017 г. 02508.55.238 гр. Балчик ПУП-план
14.07.2017 г.
633/30.06.2017 г.
УПИ VIII и УПИ IX в кв.54 с.Оброчище
ПУП-ПРЗ
12.07.2017 г.
657/06.07.2017 г.
УПИ XVII кв.16 с.Рогачево
ПУП-ПРЗ
11.07.2017 г.
680/10.07.2017 г.
39459.12.409 с.Кранево
ПУП-ПЗ
674/07.07.2017 г.
78639.6.34 с.Църква
ПУП-ПЗ
655/06.07.2017 г.
УПИ XIV и УПИ II в кв.9 с.Сенокос
ПУП-ПРЗ
654/06.07.2017 г.
53120.38.101 и 53120.38.102, с.Оброчище
ПУП-ПЗ
653/06.07.2017 г.
78639.6.8, с. Църква
ПУП-ПЗ
19.06.2017 г.
571/19.06.2017 г.
53120.38.101 и 53120.38.102, с. Оброчище
ПУП-ПЗ
07.06.2017 г. 507/06.06.2017 г. 02508.55.238 гр. Балчик ПУП-ПЗ
25.05.2017 г. 448/22.05.2017 г. УПИ XX, кв.1056 гр.Балчик ПУП-ПРЗ
25.05.2017 г. 442/22.05.2017 г. 39459.505.583 с. Кранево ПУП-план
22.05.2017 г.
373/09.05.2017 г.
УПИ VII, кв.316 гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
05.05.2017 г. 357/04.05.2017 г. УПИ XVII и УПИ XVI в кв.21 с. Соколово ПУП-ПРЗ
26.04.2017 г.
319/25.04.2017 г.
УПИ XXXIV и УПИ XIV кв.30, в.з. Сборно място, гр.Балчик
ПУП-ПРЗ
318/25.04.2017 г.
39459.12.408 и 39459.12.410 с. Кранево
ПУП-ПЗ
21.04.2017 г. 293/20.04.2017 г. УПИ X и УПИ XI в кв. 1 с. Рогачево ПУП-ПРЗ
20.04.2017 г.
291/19.04.2017 г.
62788.10.150 с. Рогачево
ПУП-ПЗ
18.04.2017 г. 284/13.04.2017 г. УПИ VIII и IX в кв. 39 с. Кранево ПУП-ПРЗ
10.04.2017 г.
158/13.03.2017 г.
УПИ X и УПИ XI в кв. 1 с. Рогачево
ПУП-ПРЗ
232/28.03.2017 г.

УПИ XVI и УПИ XVII в кв.21 с. Соколово, ПИ 67951.501.1094

ПУП-ПРЗ
251/03.04.2017 г.
УПИ II кв.36 /ПИ 02508.8.48, ПИ 02508.8.47/ в.з. Сборно място и ПИ 02508.9.387 гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
261/05.04.2017 г.
УПИ VII кв. 101 гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
24.03.2017 г.
210/23.03.2017 г. 39459.506.173 с. Кранево ПУП-ПЗ
211/23.03.2017 г. 39459.506.169 и 39459.506.170 с. Кранево

ПУП-ПЗ

212/23.03.2017 г. 39459.505.583 с. Кранево ПУП-ПЗ
20.03.2017 г.
174/17.03.2017 г. 39459.505.544 с. Кранево ПУП-ПЗ
173/17.03.2017 г. УПИ XII, XIII и XIV кв. 8, в.з. Овчарски плаж

ПУП-ПР

172/17.03.2017 г. УПИ XIV, XV и XIX в.з. Момчил ПУП-ПРЗ
15.03.2017 г.
169/14.03.2017 г. № 02508.88.842 гр. Балчик ПУП-ПЗ
168/13.03.2017 г. УПИ X и УПИ XI в кб. 1 с. Рогачево ПУП-ПРЗ
159/13.03.2017 г.
№ 62788.10.150 с. Рогачево ПУП-ПЗ
132/06.03.2017 г.
УПИ XIV и УПИ II в кв.9 с. Сенокос ПУП-ПРЗ
10.03.2017 г.
131/06.03.2017 г.
№ 53120.50.6 с. Оброчище
ПУП-ПЗ
130/02.03.2017 г.
УПИ IX, X, XVI, XVII, XVIII кв.32 - нови XX, XXI, XXII, XXIII
ПУП-ПР
22.02.2017 г.
93/16.02.2017 г.
№ 39459.12.410 и 39459.12.408 с. Кранево
ПУП-ПЗ
53/30.01.2017 г.
УПИ XXXIV кв.30 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
32/19.01.2017 г.
№ 39459.12.409 с. Кранево
ПУП-ПЗ
9 / 05.01.2017 г. УПИ IV в кв.6 к.з. "Двореца", гр.Балчик
ПУП-ПЗ
8 / 05.01.2017 г. УПИ XX в кв.1056 на гр. Балчик
ПУП-ПЗ и УР
7 / 05.01.2017 г.
УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XIX и улична регулация УПИ XIV, УПИ XV в кв.3, в.з. Момчил, Балчик
ПУП-ПЗ и УР
1455/27.12.2016 г.
№ 39459.505.544 с.Кранево, местност Поляните
ПУП-ПЗ
19.12.2016 г. 830/01.08.2016 г. № 06793.502.81 с. Брястово ПУП-ПЗ
15.12.2016 г.
1394/06.12.2016 г. УПИ XVI в кв.26 в.з. Изгрев, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
1388/05.12.2016 г. УПИ XII, XIII и XIV в кв.8 в.з. Овчарски плаж, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
1380/01.12.2016 г. № 53120.50.1 с. Оброчище
ПУП-ПЗ
1357/24.11.2016 г. УПИ XVI, XVIII, VII, X, и IX в кв.32 c.Змеево
ПУП-ПРЗ и ИП
1356/24.112016 г. УПИ IX и VIII в кв.39 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
1355/24.11.2016 г. УПИ XX в кв.40 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
1309/10.11.2016 г. № 53120.506.452, №53120.506.81 КК Албена, с. Оброчище
ПУП-ПРЗ и ИП
1298/09.11.2016 г. №39459.506.169 и №39459.506.170 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
1263/27.10.2016 г. №39459.505.273 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
1213/19.10.2016 г. УПИ II и III в кв. 46 гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
1118/04.10.2016 г. УПИ IV в кв. 316 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
1117/04.10.2016 г. №39459.506.273 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
1004/29.08.2016 г. № 02508.9.292, в.з. Кулака, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
679/22.06.2016 г. №62788.8.507 с. Рогачево ПУП-ПЗ
607/07.06.2016 г. УПИ IX в кв. 43 гр. Балчик ПУП-ПЗ
601/06.06.2016 г. УПИ V-460 в кв.8 в.з. Изгрев, гр. Балчик ПУП-ПРЗ
8.09.2016 г.
1090/29.09.2016 г.
УПИ XXIV в кв.30 в.з. Сборно място, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
875/09.08.2016 г.
№39459.505.264 с. Кранево м. "Поляните"
ПУП-ПЗ
520/25.05.2016 г.
УПИ XXV в кв.22 с. Соколово
ПУП-ПЗ и ИП
519/25.05.2016 г.
№ 02508.9.504, в.з. Кулака, гр. Балчик
ПУП-ПЗ
518/25.05.2016 г.
УПИ VII в кв.246 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
517/25.05.2016 г.
УПИ II в кв.242 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
516/25.05.2016 г.
УПИ III в кв.240 с. Кранево
ПУП-ПРЗ
502/19.05.2016 г.
№ 02508.62.653 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
501/19.05.2016 г.
УПИ III в кв.1 с. Царичино
ПУП-ПРЗ
495/17.05.2016 г.
№ 02508.85.298 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
468/11.05.2016 г.
УПИ XII в кв.1 в.з. Овчарски плаж, гр. Балчик
ПУП-ПРЗ
93/29.01.2016 г.
УПИ II в кв.15 с. Оброчище
ПУП-ПЗ
1967/16.12.2015 г.
№39459.506.193 с. Кранево
ПУП-ПЗ
12.01.2016 г.
РД-02-14-65/
10.01.2013 г.

разширение на подстанция "Каварна"
ПУП-ПП
03.12.2015 г.
1897/25.11.2015 г.
№ 02508.88.306 гр.Балчик
ПУП-ПЗ
1849/13.11.2015 г.

ПУП-ПЗ
13.10.2015 г.
1692/05.10.2015 г.
№06793.502.8 с. Брястово
ПУП-ПЗ
02.10.2015 г.

РД-02-15-124/
28.08.2015 г.

№39459.25.520 с. Кранево
ПУП-ПП
14.09.2015 г.
1145/02.09.2015 г.
№18160.110.52 с. Гурково ПУП-ПЗ
13.07.2015 г.
840/07.07.2015 г.
№02508.55.204 гр. Балчик
ПУП-ПЗ
838/07.07.2015 г.
№39459.506.272 с. Кранево м. "Поляните" ПУП-ПЗ
29.06.2015 г.
773/23.06.2015 г.
№18160.110.13 с. Гурково ПУП-ПЗ
774/23.06.2015 г. №18160.110.18 с. Гурково ПУП-ПЗ
26.06.2015 г.
638/27.05.2015 г.
№02508.4.263 гр. Балчик
Хидрогеоложко проучване
570/13.05.2015 г.
№02508.9.259 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно строителство
505/27.04.2015 г.
№58270.501.592 с. Пряспа
ППУЗ
304/27.04.2015 г.
№58270.501.296 с. Пряспа
ППУЗ
347/19.03.2015 г.
№02508.9.309 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно строителство
346/12.03.2015 г.
№02508.55.231 гр. Балчик
Производствени дейности
282/26.02.2015 г.
№39459.505.195 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
190/11.02.2015 г.
№39459.506.159 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1574/29.12.2014 г.
№02508.9.318 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно застрояване
1569/22.12.2014 г.
№02508.9.325 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилно застрояване
1568/22.12.2014 г.
№39459.505.702 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1567/22.12.2014 г.
№39459.506.574/576 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
17.10.2014 г.
1205/03.10.2014 г.
№39459.506.279 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1204/03.10.2014 г.
№39459.505.351 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1203/03.10.2014 г.
№02508.9.326 г. Балчик м. "Кулака"
Вилна зона
1201/03.10.2014 г.
№02508.9.371 г. Балчик м. "Кулака"
Вилна зона
1194/01.10.2014 г.
№39459.505.607 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1099/11.09.2014 г.
№39459.505.679 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1022/29.08.2014 г.
№39459.505.448 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1021/29.08.2014 г.
№39459.506.168 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
1007/27.08.2014 г.
№39459.505.256 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
870/28.07.2014 г.
№39459.506.206 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
869/28.07.2014 г.
№39459.506.189 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
827/15.07.2014 г.
№5312018.88 с. Оброчище
ПРЗ
14.07.2014 г.
813/10.07.2014 г.
№02508.9.358 гр. Балчик м. "Кулака"
Вилна зона
664/10.06.2014 г.
№39459.505.317 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
650/09.06.2014 г.
№39459.505.294 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
649/09.06.2014 г.
№53120.506.141 с. Оброчище
Обществено обслужване
645/06.06.2014 г.

№02508.62.640 гр. Балчик м. "Тузлата"

Курортна зона
644/06.06.2014 г.
№39459.505.275-276 с. Кранево м. "Поляните"
Жилищни нужди
621/02.06.2014 г.
№39459.25.31 с. Кранево
ПРЗ
29.05.2014 г.
598/29.05.2014 г. №39459.505.227 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
509/10.05.2014 г. №39459.505.256 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
511/10.05.2014 г. №39459.505.318 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
491/07.05.2014 г. №39459.505.243 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
487/30.04.2014 г. №39459.25.60,37,36,34,33,29 с. Кранево
ПРЗ
455/24.04.2014 г.
№39459.505.572 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
24.03.2014 г.
282/18.03.2014 г.
№39459.505.198 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
283/18.03.2014 г.
№39459.506.226 с. Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
284/18.03.2014 г.
№02508.55.235 гр. Балчик
Жилищни нужди
289/20.03.2014 г.
№02508.55.237 гр. Балчик Жилищни нужди
14.03.2014 г.
236/11.03.2014 г.
№02508.7.307 гр. Балчик
Обществено обслужване

07.03.2014 г.
231/04.03.2014 г.
№39459.505.283 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
230/04.03.2014 г.
№39459.505.125 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
229/04.03.2014 г.
№39459.505.277 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
228/04.03.2014 г.
№39459.505.286 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
227/04.03.2014 г.
№39459.505.285 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
226/04.03.2014 г.
№39459.505.282 с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
225/04.03.2014 г.
№53120.16.269,271,272 с. Оброчище
Жилищни нужди
24.02.2014 г.
137/07.02.2014 г.
№ 34459.505.474 - с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
85/22.01.2014 г.
№ 39459.505.138 - с. Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди
71/21.01.2014 г.
№ 02508.62.45 - м. "Тузлата"
Вилно застрояване
13.01.2014 г.
48/10.01.2014 г.
№ 02508.4.65 - в.з. Овчаровски плаж Жилищни нужди
47/10.01.2014 г. № 39459.505.485 - с.Кранево м."Поляните" Жилищни нужди
46/10.01.2014 г. № 02508.4.65 - в.з. Овчаровски плаж Вилно застрояване
02.12.2013 г.

1264/13.11.2013 г.
№ 02508.62.651 - м."Тузлата" Вилно застрояване
1265/13.11.2013 г.
№ 39459.505.195 - с.Кранево м."Поляните" 
Жилищни нужди
1307/21.11.2013 г.
№ 39459.506.572 - с.Кранево м."Поляните"
Жилищни нужди


За достоверност на посочената информация, проверете в прикачената сканирана заповед!