• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Подаваната във водопроводната мрежа вода в град Балчик и село Църква не отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на вода, предназначена за питейно-битови цели, и същата не...