• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.