• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „ЦНСТ – Балчик“.