• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
От август 2017 година Община Балчик изпълнява проект "Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион", Програма Interreg V-A...