• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Кметът на Община Балчик Николай Ангелов подписа днес договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие” в Министерството на...
Съгласно промените в Закона за гражданската регистрация, лицата, променили настоящия си адрес от едно населено място в друго през периода от 1септември 2010г. до 31 януари 2011г.,...