• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Дирекция "Социално подпомагане" приема заявление-декларация от желаещите да получат еднократна финансова подкрепа за отопление.