• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик открива процедура за приватизация на участието си в капитала на „Албена” АД с 304 570 броя безналични акции с обща стойност по номинал 304 570 лева.
Общинският съвет прие максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.