• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик отправя покана към граждани и обществени организации за публично обсъждане на отчета на сборния бюджет за 2011
Поради сложните метеорологични условия, поледица, обилен снеговалеж и силен вятър кметът на Община Балчик Николай Ангелов обяви 27 януари 2012 година за неучебен.
Очакваните приходи от разпореждане с имотите, собственост на Община Балчик възлизат на 2 535 000 лева през 2012 година.
Общинският съвет реши да се изплати на Министерството на околната среда и водите сумата от 170 475.90 лева. Парите ще послужат за изпълнението