• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Местната инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик бе официално сертифицирана днес от ИАРА. Сдружението е едно от първите три в България, получило документ за...
Община Балчик е одобрена за безвъзмездно финансиране в размер на 142 279,74 лева с проект „Ние играем и учим заедно” по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от...