• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор