• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Министерство на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.