• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
на опасни отпадъци от ДОМАКИНСТВАТА: