• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Във връзка с намерение на Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по ОП "Регионално развитие": Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие",