• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Общинският съвет взе решение днес да предложи на Министерски съвет на Република България да се предостави безвъзмездно за управление на Община Балчик имот-публична
Община Балчик, съвместно с „Трансинс технорециклираща компания” АД организира инициатива
Общински съвет - Балчик даде съгласието си да бъдат отдадени под наем за разполагане
На заседание на Общински съвет бе решено да бъде отменен до момента
Бюджетът на Община Балчик за тази година ще бъде в размер на 23 788 178 лева.