• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...
С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектното предложение на Община Балчик за извършване на Строително-монтажни работи за...