• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Управляващият орган на Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. обяви одобрените проекти по приоритетна ос 4„Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5...