• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова днес официално преряза лентата на реализираните обекти по проект BG161PO001/1.4-05/2009/013 на Оперативна...
Общинска администрация – Балчик очаква предложения и становища относно проекти за промяна на маршрутните разписания по линии на транспортната схема.