• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик е класирана на първо място сред одобрените 41 проекта за финансиране по схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в...