• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик получи награда за инвестиране в производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди и спестяване на въглероден диоксид.