• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик обявява публично обсъждане за приемане на нова Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.