• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.02.2023

Конкурс за възлагане на управлението на дружеството “Кибела 2014” е обявен днес. Фирмата управлява зоната за платено паркиране на територията на общината. Очаква се конкурсът да определи един изпълнителен член на Съвета на директорите и двама членове. Сред изискванията към кандидатите са да са граждани на Европейския съюз, да имат завършено висше образование в сферата на публично-правните, техническите или икономическите науки.

Подробности за конкурса могат да се видят тук: https://balchik.bg/bg/infopage/4735

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...