• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.02.2023

Конкурс за възлагане на управлението на дружеството “Кибела 2014” е обявен днес. Фирмата управлява зоната за платено паркиране на територията на общината. Очаква се конкурсът да определи един изпълнителен член на Съвета на директорите и двама членове. Сред изискванията към кандидатите са да са граждани на Европейския съюз, да имат завършено висше образование в сферата на публично-правните, техническите или икономическите науки.

Подробности за конкурса могат да се видят тук: https://balchik.bg/bg/infopage/4735

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/