• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

01.11.2022

Община Балчик закупи и ще дари на всички читалища книгата „Старите българи: преселниците в Нова Камена“ с автор д-р Галя Грозданова-Радева. Тя представя резултатите от проведено теренно изследване на българските преселници от Северна Добруджа, живели до 1940 г. в пределите на Румъния. За пръв път се изследват севернодобуджанските преселници от с. Камана, Тулчанска област, след завръщането им в границите на българската държава по силата на Крайовския договор и заселването им в с. Нова Камена, общ. Тервел, Добричка област. Текстът представя историята, фолклорната музикална култура – обичаи, песни, музика и културния живот в селото. Книгата съдържа богат песенен и снимков материал и е адресирана към широк кръг читатели – родолюбци, краеведи, любители на българската фолклорна музика и специалисти в областта на музикалното обучение и образование, етномузикологията, фолклористиката, музикологията, културната антропология, етнологията, културологията, социологията.

Дарението е по повод 1 ноември - Ден на народните будители.

Община Балчик и „Кресметал“ ЕООД организират кампания за събиране на излязло от употреба елетрическо и електронно оборудване. На 21, 22 и 23 ноември 2022 г
Дронамикс ще извършва тестови полети за търговски цели на летище Балчик