• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.04.2011

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2011-2015 година бе приета на заседание на Общинския съвет. Стратегията представя развитието на социалната политика в общината, дефинира целите и задачите на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите от социални услуги и подкрепа.

Включените в стратегията услуги се отнасят за всички рискови групи на територията на общината - продължително безработни, младежи без работа, лица и деца с трайни увреждания, многодетни семейства, непълнолетни родители, деца в риск и други. Стратегията включва превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца, преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица и грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.


Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001