• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове

Председател: Сияна Атанасова Фудулова

       Членове: Симеон Димитров Симеонов

                        Велко Георгиев Михайлов

                        Мехмед Хасан Расим

                        Симеон Димитров Господинов

Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология

Председател: Христо Петров Христов

       Членове: Владимир Бориславов Лафазански

                        Бисер Алтънчев Демиров

                        Елена Кирилова Каменова-Стелиянова

                        Ивелин Пейчев Ройдев


Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт

Председател: Галин Петров Началников

       Членове: Даниел Гочев Димитров

                        Владимир Бориславов Лафазански

                        Мехмед Хасан Расим

                        Христо Петров Христов

                       

Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности

Председател: Велко Георгиев Михайлов

       Членове: Елена Кирилова Каменова-Стелиянова

                        Гюнай Мюмюн Узун

                        д-р Маргарита Калинова Вичева

                        Димитър Веселинов Николов


Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

Председател: Симеон Димитров Симеонов

       Членове: Бисер Алтънчев Демиров

                        Велко Георгиев Михайлов

                        Сияна Атанасова Фудулова

                        Даниел Гочев Димитров


Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

Председател: Владимир Бориславов Лафазански

       Членове: Даниел Гочев Димитров

                        Бисер Алтънчев Демиров

                        Кирил Йорданов Кирев

                        Елена Кирилова Каменова-Стелиянова


Комисия за установяване конфликт на интереси

Председател: Гюнай Мюмюн Узун

       Членове: Виктор Лучиянов Митраков

                        Атанас Жечев Георгиев

                        Атанас Илиев Атанасов

                        Симеон Димитров Симеонов

                        Илиян Стефанов Станоев