• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Адрес: с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" № 57, п.к. 9640

Председател: Галина Неделчева

Секретар: Кина Липованска

Тел.: 0885396304

e-mail:  sokolovo54@abv.bg

www.chitalishte-sokolovo.com


________________________________________________________________________________

Читалището в село Соколово устоява на предизвикателствата на времето и изпълнява своята специфична мисия да съхранява и развива традиционните български ценности. Авторитетът на читалищната дейност се корени в дълбоката - вековна взаимовръзка с миналото, традициите, образователния процес, културата, благотворителността, социалното предприемачество и информацията.

Народно читалище „Просвета-1900” осъществява всеотдайно своите цели и задачи - да бъде средище за информация и просвета, да съхранява богатството на духовното ни наследство и традиции - песни, танци и обичаи, да развива художествените си колективи и изяви.


I. Библиотечна дейност

Библиотечната дейност е едно от основните звена в работата на читалището.
Библиотеката има задача да осигурява равен достъп на всички жители на селото до съвременна информация чрез модерните комуникации.

От месец април 2011 г., библиотеката работи по спечелен проект по програма "Глобални библиотеки - България 2010“. В компютърната зала се предоставят разнообразни и безплатни услуги: помощ на ученици при подготовка на домашни работи, справки и проверка на здравни осигуровки и на сметки за електроенергия, копиране и принтиране на документи, изработване на покани, презентации и др.
Библиотечният фонд е 13 130 тома литература, която е разпределена по отрасли: художествена, научно - популярна, обществено политическа, селскостопанска и детска.


През 2019 г. от спечелен проект на Министерството на културата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“ са закупени 180 книги. ЧИТАЛИЩНИ ФОРМИ:

Битов хор и "Добруджански гласове" при читалище "Просвета-1900" през 2005 г. чествa 50-годишен юбилей.

От 1980 г., художествен ръководител на групата е г-жа Стаматка Кирилова.

От 1986 г. хорът участвa на всички национални събори в гр. Копривщица, от където се завръща с отличия.
С добре подбран репертоар, групата се утвърждава като водеща в Община Балчик с участия в общински, областни и национални фестивали.
От 2003 г. участва на Старопланинския събор "Балкан фолк" - гр. Велико Търново, където завоюва лауреатско звание, защитено и през 2005 г.
На националния фестивал "Листопад на спомените" гр. Варна, участва от 2003 г.

През 2004 г. в раздел "Обработен фолклор" завоюва малък "Приз". През 2005 г. - "Голям сребърен приз" за автентичен фолклор.


Жителите на с. Соколово са преселници от Северна Добруджа - Румъния от 1940 г.

Песните и костюмите, с които се представят участниците са автентични - пренесени от там.

Те носят духа, традициите и пословичното трудолюбие на хората, напуснали родните си места, но съхранили обичта към хубавата българска народна песен.

Народно читалище ,,Просвета -1900", село Соколово, община Балчик, е утвърдено през годините като просветен и духовен център и място за социално общуване. То е приело и изпълнява мисията да пази автентичния български фолклор – песни, танци и обичаи, и да го предава в най–чистия му вид на следващите поколения вече 120 години.

В читалището се развиват богата и разнообразна изследователска и изпълнителска дейност от любителски колективи.

През 2020 година се навършват 65 години от създаването на народния хор в село Соколово, който има две формации – за автентични и обработени песни. Хорът има издадени три компактдиска с характерни за селото и за региона народни песни.


Групата за автентични песни е неизменен носител на най-високите отличия от последните 7 национални събора на народното творчество в Копривщица от 1986 г. до 2015 г., представяйки изворен фолклор - песни, танци и обичаи в уникални стари костюми на по 100-150 години. Съставът е лауреат на много общински, регионални, национални и международни конкурси и фестивали. 


Смесеният народен хор ,,Добруджански гласове" изпълнява песни от различни етнографски области, изразява преклонението към народния музикален гений, радва публиката у нас и в чужбина. Носител е на много отличия, последното от които е от конкурса ,,Перлите на Адриатика“ – Неум, Босна и Херцеговина 2019 г. - първо място и специален плакет. 

Повече от 30 години Женска певческа група за автентични песни и Смесен народен хор ,,Добруджански гласове" се ръководят от Стаматка Кирилова, която е обичана народна певица с многобройни участия и големи награди от фестивали и конкурси.

                                                    

                                                                  Стаматка Кирилова

Танцов състав ,,Стари добруджанци" съществува близо 25 години, прекъсва работа и е възстановен през 2008 г., като от 2012 година ръководител на състава е Асенка Кулева. Изпълняват само автентични добруджански танци, характерни за нашия край - ,,Сборенка", ,,Ръка", ,,Пандилаш", ,,Изхвърли кондак", ,,Тупарлан" и много други , които се играят на мегдана на селото при всеки повод и празник. Съставът вече печели награди в страната и чужбина.

Много харесвани и обичани са индивидуалните изпълнители Стаматка Кирилова и Марияна Карова, както и гайдарджията Стойчо Стойчев и тъпанджията Николай Манев.

В съставите участват над четиридесет души на различна възраст и етнически произход, като има жени, които пеят повече от 30 години, в т.ч. и ръководителката на хора, а други водят тук децата и внуците си.

От няколко години в народния хор и танцовия състав са включени руснаци и англичанки. 

Читалищната дейност обединява всички жители на селото със ценностите на неповторимия добруджански изворен фолклор, който се представя на сцената и в селото чрез концерти, чествания, презентации и обичаи през цялата година – от Сурваки и Бабинден до Коледа и Нова година, с пресъздаване на автентична обстановка, с автентични песни, танци и обичаи.

През 2010 г. и 2012 г. проекти „Жътва” и „Певиците на Соколово” представиха област Добрич в Националната система „Живи човешки съкровища - България”, целящи съхраняването на нематериалното културно наследство, като през 2012 г. са номинирани за „Чудесата на България”.

В читалището е създадена етнографска сбирка с облекла и предмети от стария бит, предавани от поколение на поколение соколовци, които са преселени от с. Касапкьой в Северна Добруджа - Румъния.

Инициативите на НЧ "Просвета-1900" се подкрепят преди всичко от Община Балчик, която е основен спонсор на читалищната дейност. Кметство село Соколово съдейства на читалището при организиране и провеждане на празниците. Земеделската кооперация с. Соколово е  дългогодишен партньор и дарител за инициативи и други изяви на читалището.

Много тясно сътрудничество имат с ДГ "Звездица" и ОУ "Васил Левски" за всички събития, които се организират в селото, чрез децата се осигурява приемственост и се търсят съвременни подходи за предаване на опита и традициите за следващите поколения.

В партньорство са с двата клуба на пенсионерите в селото.

Други две фирми са помагали през годините със средства, както и частни дарители.

Една от английските жителки на селото - Кери Бълок, нарича читалището "Сърцето на нашето село", което е признание и гордост за читалището.