• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста      Адрес: с. Кранево, ул. "Черно море" № 7, вх. б, п.к. 9649

      Председател: Никола Костадинов Петков

      Секретар: Надя Куртева Димитрова

      Тел.: 0885396291

      E-mail: nchbachokiro@abv.bg


            

 

               Бачо Киро

________________________________________________________________________

Киро Петров Занев, известен като Бачо Киро, е български учител, книжовник, историк, читалищен деец, фолклорист и виден възрожденски просветител.  

Пише стихове, посветени на съдбата на поробена България и призовава към бунт и свобода.

Ползва се с голям авторитет както сред българското население, така и сред турското. Въвежда взаимоучителната метода, таблиците за обучение и „Рибния буквар“. Работи за патриотичното възпитание на младите, въвежда честването на празника на славянските просветители. 

През 1869 г. учредява първото селско читалище в България. 

Жителите на с. Кранево са отдали почит към личността на Бачо Киро, назовавайки читалището си в чест на неговото име.

Народно читалище “Бачо Киро-1939 г.” в с. Кранево е създадено през 1918 г., помещава се в сградата на кметство с. Кранево.

Читалището е място, където широк кръг от хора изучават изкуство и се занимават с творчество, непрофесионално, не като служебно задължение или като единствено призвание, а по влечение, защото жадуват да сътворят нещо, макар и не съвършено, но свое.Читалищни форми:


- Група за стари градски песни „Екрене”

- Клуб за народни танци

- Група „Коледари”

- Кръжок „Сръчни ръце“


Библиотеката работи за цялостно обслужване и задоволяване интересите на всички категории читатели, като се обръща особено внимание на подрастващото поколение. 

Читалищната библиотека е единствената институция за библиотечно - информационно обслужване на населението на с. Кранево.

 

От 2013 г. библиотеката работи по спечелен проект по програма „Глобални библиотеки – България 2010”, създадени са 3 работни места с компютри за граждани. 

                                      

Целенасочено се работи за подобряване обращаемостта на библиотечния фонд, като за целта се изготвят препоръчителни списъци на новоизлязлата литература.

Две поредни години, НЧ "Бачо Киро" печели проекти по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, което му осигури 250 тома новопостъпила литиратура.

Библиотечният фонд за 2021 г. е 8008 тома.

Група за стари градски песни „Екрене“