• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста    Адрес: с. Стражица, ул. "Четвърта" № 5, п.к. 9615

    Председател: Тодор Иванов Енев

    Секретар: Димитричка Николова Ганчева

    Тел.: 0882410434

    E-mail: nch.stefankaradja1941@abv.bg
         Стефан Караджа

__________________________________________________________________________________

Стефан Тодоров Димов, наречен Стефан Караджа, е български национален герой, революционер от българското националноосвободително движение и войвода.

Подвигът на големия герой е обезсмъртен с паметници в родното му село и в градовете Варна, Русе, Добрич и Силистра.

Връх Стефан Караджа на Антарктическия полуостров е наименуван на революционера.


НЧ "Стефан Караджа-1941" е основано през 1941 година.

Намира се в централната част на село Стражица, община Балчик, област Добрич.

Читалището е регистрирано под номер 289 в Министерство на културата на Република България.ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ:1. Самодейни състави 

Идеите, които стоят в основата на тяхното сформиране, могат да се представят по следния начин:

- Предаване на българските обичаи между поколенията
- Предаване на традиционните български народни песни и танци между поколенията


- Развитие на млади таланти в сферата на танците, пеенето и други сфери на изкуството
- Участието на самодейните състави на празника на селото, както и на областни такива, допринася за сформирането на общество, което е запознато с българщината


2. Фолклорен оркестър - към народно читалище "Стефан Караджа-1941" село Стражица е сформиран фолклорен оркестър, който представя достойно читалището в област Добрич.

Оркестърът има свой ръководител, под вещото ръководство на който се провеждат репетиции.

Ръководството на читалището осигурява пълна подкрепа на колектива. С негово съдействие се организира участието на оркестъра на местни и областни празници.

На събития от подобен ранг се извършва изключително добър обмен на опит.

Основната задача, която стои пред оркестъра, е да популяризира своя репертоар, който се състои от прекрасни български хора, познати на няколко поколения. 


3. Формация за фолклорни песни и танци - ръководител на колектива е г-жа Мина Димитрова.

Под нейно ръководство участниците във формацията репетират традиционните за областта народни песни. Редовно се извършват сбирки, за да се представят хора пред публика. Организират се и културни инициативи на местни и областни празници.

 

Интересът към творчеството на фолклорната формация е забележителен.

Много хора присъстват на празници, когато празничната програма включва сценични изяви под формата на песни и народни танци.

Чрез подобни инициативи най-силно се влияние на младото и подрастващо поколение.

Ръководството на културната институция ежегодно организира сценични изяви, съвместно с други читалища и организации.

 

            

С деца от детската градина в с. Стражица ежегодно се провеждат:

- Представяне на книги с детски приказки от съвременни български автори 

- Празник на българските букви, по случай деня на Св.Св. Кирил и Методий  

- Международен ден на детската книга – посещение на библиотеката към читалището

- Мероприятие - „Пред портрета на Христо Ботев“, по случай 2 юни – Денят на Христо Ботев

- Четене, разказване и пресъздаване на детски приказки