• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 9, ал.2 от Наредба № 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /ДВ, бр.47 от 2004г., с изм. и доп./, Община Балчик съобщава на всички пчелари, че Областна администрация – Добрич:

            На 3, 4 и 5 (резервен ден) август 2011г. от 19:30 до 23:00 часа  ще извършват ларвицидни мероприятия за борба с комарите с наземна техника на водни площи и площи, заети от влаголюбива растителност в района на:

1.   Ленена фабрика, с. Оброчище

2.   с. Сенокос (вляво от пътя Балчик-Сенокос, третират се терени в местността “Юртлука”)

3.   с. Сенокос - с. Карвуна (от двете страни на пътя)

4. с. Карвуна (Около една трета от представеното по план “населено” място са вече обработваеми земи и не представляват убежища на комарите)

5.   с. Соколово-Разсадника - възможно е частично засягане на ПИ 67951.62.7 и 67951.62.8

6.   КК “Албена”, с. Оброчище (резервни дни са и 4, и 5 август)

Ще се прилага биоциден препарат ВектоБак 12АС/VectoBac12 As, който е биологичен и не представляват риск за хората и животните.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето – Мария Кунева – ст. инспектор “Екология” – 0895 554025, 0579 71045.

        Всички пчелари да вземат необходимите мерки за опазване на пчелните семейства.

          

           

       Кмет на Община Балчик