• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Адрес: с. Оброчище, ул. "Малина" № 6, п.к. 9630

Председател: Доретея Борисова Петкова

Секретар: Иванка Николова Стефанова

Тел.: 0579/6 71 99, 0885396292

E-mail: chitalishte_obr@abv.bg

facebook: https://www.facebook.com/chitalishte.obr/


______________________________________________________________________________________

                                             Народно читалище "Просвета-1901"


НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище е създадено през 1901 година. То започва своята дейност с основаването на хор за народни песни. По-късно през годините се формират театрален и танцов състав, които са участвали в много регионални конкурси.

След прекъсване на дейността си, през 1997 г., читалището започва отново своята активна културна работа.

НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище е с дългогодишни традиции. Целите и задачите са да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на обичаите и традициите на българския народ, възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание. За да се постигнат тези цели, читалището извършва основни дейности като: поддържане на библиотека, читалня, интернет зала, развитие и обогатяване на любителското творчество, организиране на тържества, концерти и чествания, събиране и разпространяване на знания за родния край, организиране на изложби, кътове за културни прояви и др.Към настоящия момент има танцова школа, хор за народни и патриотични песни, хор за църковно-славянски песнопения и обработен фолклор. В сградата се помещава библиотека и интернет зала.


Детски танцов състав „Добруджанско веселие”Народен хор „Текенски напеви”

По време на 19-та Национална среща – семинар, организирана от Национална секция на CIOFF България, провела се в края на март във Велико Търново, хор "Текенски напеви" при НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище, бе удостоен със Звание „Представителен Фолклорен Ансамбъл на CIOFF® България” за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2022 г. и ще има право през тези четири години на участие в международни фолклорни фестивали по света, организирани от CIOFF.Хор "Хармония" - хор за църковно-славянски песнопенияБиблиотека

Библиотеката при НЧ „Просвета-1901“ с. Оброчище е модерен обществен библиотечно-информационен център за населеното място и региона, осигуряващ равен достъп за всички. Тя разполага с 12 663 библиотечни единици.
Интернет залаМногобройни са изявите на съставите в страната и чужбина. Свидетелство за това са грамотите и наградите, които са получили от различни фестивали и събори.

Огънят не престава да гори в сърцата на всички самодейци и днес.

НЧ "Просвета-1901" е вдъхновител на това да се съхраняват и популяризират българския фолклор, да се утвърждават българските национални традиции и да се поощряват творческите способности на младото поколение.

На 28.09.2022 г. НЧ "Просвета-1901" отбеляза своята 120 годишнина.

Гост на празника  бе г-жа Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България.