• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На 9.04.2011г. (събота) община Балчик съвместно с "Екоколект" АД и "Кресметал" ООД организира пролетно почистване под призива:

"Да почистим нашия град"


Уважаеми съграждани,
Да се включим в кампанията като почистим междублоковите пространства, улицата, зелената площ в района на нашите домове.

Община Балчик ще осигури безплатно ръкавици и чували (в три цвята):

-   черен         - за битови отпадъци;

-   жълт         - за пластмасови изделия, хартия и метал;

-   зелен        - за стъкло

 

В този ден можете да изхвърлите и излезли от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) - печки, перални, компютри и др.

Отпадъците поставяйте до контейнерите и кофите в близост до Вашия дом или блок.

Общината съвместно с фирмата"Кресметал" ООД и ОбП "БКС" ще извози отпадъците до съответното депо в рамките на съботния ден.    


Лица за контакти:


1.  за общината                        - инж. М. Кунева                  0895554025

2.  за ОП "БКС"                         - инж. Ек. Стоянова             0895554031

3.  за "Кресметал" ООД            - Кирил Петков                     0899999955