• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик уведомява , че съгласно  промяна в чл.24а от  Закона за автомобилните превози в сила от 25.02.2011г,  Общинските  съвети  определят максимални цени на тарифата за таксиметров превоз , които ще могат да се актуализират минимум веднъж годишно.

Във връзка с това  на 10.03.2011г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация Балчик ще се проведе обсъждане на предложения за  пределни цени на територията на община Балчик.

Каним на обсъждането да присъстват превозвачи  извършващи таксиметров превоз,  с валидни разрешения за територията на община Балчик и актуални разчети за  разходи на километър пробег.

Очакваме Ви с предложения за максимални цени!             

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик