• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Във връзка с намерение на Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по ОП "Регионално развитие":  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, на 18.02.2011г. от 10.30ч. в заседателната зала на администрацията ще се проведе кръгла маса за обсъждане на идеи за иновативно културно събитие. В дискусията ще бъдат включени следните събития: „Балчик – сцена на изкуствата”, фестивал „Трикси”, „Усмивките на морето”, Културни празници „Албена”, „Процес пространство”.
Дискусията ще бъде достъпна за всички, заинтересовани лица и организации, които да изразят становище по предложените събития, както идеи за включване на нови такива.

За контакт: 0895554016

14.02.2010