УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Нараства броят на нерегламентираните превози от шофьори на частни коли, микробуси и нелегитимни таксита на цената на автобусния билет. Собствениците на тези автомобили не притежават необходимите разрешения за извършване на обществен превоз, не сключват задължителната застраховка "Злополука" на пътниците, не издават билети и карти за пътуване, не плащат данъци и осигуровки.

За ограничаване на нелоялната конкуренция и гарантиране на Вашата сигурност по време на пътуване Ви призоваваме да ползвате услугите на:

- превозвачи, които обслужват редовните автобусни линии по общинската, областната и републиканската транспортни схеми, превозите по които са възложени от общините и часовете на тръгване са обявени на спирките на градските линии и информационното табло в автогарата.

- таксиметрови автомобили, които са обозначени със знак „Такси" и имат трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма на предния десен калник и на задната страна на автомобила, с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на общината и годината, за която е валидно.

 

Тези фирми имат лиценз за обществен превоз или удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз, издадени от министерството на транспорта, което означава,  че

- е доказана тяхната благонадеждност и професионална компетентност;
- автомобилите, с които се осъществява дейността, отговарят на законоустановените изисквания за дадения вид превоз и имат застраховка "Злополука" за местата;
- има създадена организация по ежедневния технически контрол върху МПС и предпътен медицински контрол на водачите;
- билетите, с които работят, са отпечатани и контролирани съгласно Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;


 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик