• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

С договор между Община Балчик и Министерството на труда и социалната политика ще бъде осигурена и финансирана социалната услуга "Обществена трапезария" от 03.01.2011г. до 30.04.2011 г. Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата подават заявление - декларация по образец в сградата на Община Балчик от 22.12.2010 г. до 30.12.2010 г. включително.

Целеви групи са:

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст/пенсии за инвалидност/наследствени пенсии/пенсии, несвързани с трудова дейност;
- Скитащи и бездомни лица и деца.

Финансирането се осъществява от  Министерството на труда и социалната политика .


За контакти: 0579/7 36 98  GSM 0884 424284 - Нели Иванова

                      0579/7 10 49  GSM 0899 808953 - Силвия Славова