• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Селищната мрежа на община Балчик включва 1 град, 19 села и 2 курортни комплекса, разпределени по административен статут на 1 общински център, 8 кметства и 11 кметски наместничества. В това число не са включени Брястово и Карвуна, които не са самостоятелни населени места, а са присъединени административно съответно към Гурково и към Сенокос.

Община Балчик обхваща следните населени места - с. Безводица, с. Бобовец, с. Гурково,

с. Дропла, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Кранево, с. Кремена, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Преспа,

с. Рогачево, с. Сенокос, с. Соколово, с. Стражица, с. Тригорци, с. Храброво, с. Царичино и

с. Църква.