• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ - РИСКОВЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД
/СОЛАРНИ, ВЯТЪРНИ И ГЕОТЕРМАЛНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ,
И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ/

Място: СОФИЯ, Учебен Център ГУСВ - бул. Цар Борис III, 54, ет.4

Време: 24-25-26 NOEMVRI 2010г. /СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/

Лектори: Милена Янузова - юрист, консултант и експерт по ВЕИ                          
В.Kутинчeв -  Дирекция "Присъединяване" в ДКЕВР
Елеонора Негулова - председател на УС на НСУП, НСМСБ
Атанас Станков - управител на консултантска фирма " ВЕИ ИЕЕ"
Ернесто Стефанов - директор на "Парадайз Електрик Консулт"
Мария Йост - директор на " Екосист" ООД
Дора Томова, Петър Петров - "ПроЕкоЕнергия" АД

Целта на семинара е:

Представяне на възможностите за изграждане на слънчеви, вятърни и геотермални електростанции, на базата на фотоволтаични клетки, вятърни турбини и геотермални инсталации. Предоставяне на информация за себестойността, дотациите и продажната цена на електроенергията добита от слънчеви централи. Финансиране на слънчевите станции с инструментите на Оперативните Програми по Европейските Структурни Фондове. Публично-частни партньорства.

Семинарът е ориентиран за неспециалисти в областта на инженерните, юридически и регулаторни аспекти на проектите с използване на ВЕИ, но отговорни за оценка на рисковете при разработване на тези проекти и вземане на крайното решение, включително и издаване на Term sheets на кандидатите за финансиране.

Семинарът е подходящ и за мениджъри с интереси в областта на  добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската администрация, социалната и здравната сфера.

За записване:

Tel: 02/ 9425 223
Fax: 02/ 9455 600
Mtel: 0884 11 81 91
Е-mail: office@gusv-cpo.com