Стартира набирането на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец, с актуална снимка) и копие от диплома за завършено образование ще се приемат в информационния център на Общинска администрация Балчик от 10 ноември до 10 декември 2010 г.

Минимални изисквания към кандидатите за преброители и контрольори: притежаване на средно образование.Притежаването на диплома за висше образование е предимство, което има приоритетно значение  за подбора.

Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

Същите могат да се получат в информационния център на Общинска администрация Балчик, пл."21 септември" № 6.