• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Стопанска камара Австрия има удоволствието да Ви покани на форума на австрийски фирми, който ще се състои на 28.10.2010 год. в хотел "Holiday Inn", Бизнес парк София, бул. "Александър Малинов" № 111. Форума е на тема:

"Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност"

Регистрацията започва в 8.30 ч. Форумът ще бе открит в 9.00 часа от вицепрезидента на Стопанска камара Австрия г-н Рихард Шенц и високопоставени представители на ресорните министерства в зала "Витоша 2".

Тази среща дава отлични възможности да се запознаете с водещи фирми от Австрия в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност, както и да установите трайни контакти за бъдеща съвместна дейност, и участие в конкретни проекти с тях.

Участието във форума е безплатно!

За потвърждение на Вашето присъствие, моля попълнете приложения въпросник и изпратете обратно на

факс: 02/ 953 24 26
e-mail: sofia@austriantrade.org
или по поща на адрес: ул. "Цар Самуил" 35, гр. София 1000

За допълнителна информация моля обръщайте се към г-жа Надежда Сталева и г-н Здравко Христов, тел. 02/953 15 53