• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Подписан е нов договор за продължаване на дейности по социалната услуга "Обществена трапезария". Проектът ще стартира от 01.10.2010 г.  и ще продължи до 31.12.2010г. Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата подават заявление - декларация по образец в сградата на Община Балчик от 20.09.2010 г. до 28.09.2010 г. включително.

Целеви групи са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст/пенсии за инвалидност/наследствени пенсии/пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • Скитащи и бездомни лица и деца.


Финансирането се осъществява от фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика и Институт "Отворено общество".


За контакти: 0579/7 36 98  GSM 0884 424284 - Нели Иванова