• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Във връзка с изграждане на капацитета на Местната инициативна рибарска група „Шабла - Каварна - Балчик" и разработването на стратегия за развитие на рибарската област, финансирани по Ос 4 на Оперативна програма за развитието на сектор Рибарство /2007 - 2013/, ще се проведат Дни на отворените врати както следва:

- 14 септември 2010 г. - от 10:00 до 14:00 часа в гр. Каварна, сградата на Общината;

- 14 септември 2010 г. - от 15:00 до 17:00 часа в гр. Шабла, сградата на Общината;

- 15 септември 2010 г. - от 10:00 до 12:00 часа в гр. Шабла, сградата на Общината;

- 15 септември 2010 г. - от 13:30 до 17:00 часа в гр. Балчик, сградата на Общината.

Обща среща на 20.09.2010 година (понеделник) от 17.30 часа, в сградата на Общинска администрация Шабла. На срещата са поканени да присъстват Изпълнителния директор на ИАРА-София г-н Явор Недев и Областния управител на област Добрич г-н Желязко Желязков.

Всички заинтересовани лица са поканени да споделят и обсъдят своите проблеми, идеи и да зададат своите въпроси.