Оперативна програма


Оперативна програмаМ И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А   И К О Н О М И К А Т А ,   Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А   И   Т У Р И З М А


МИЕТ има удоволствието да Ви покани на пресконференция за представянето на

проект „Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България",

договор №BG161PO001/2008/001-5Заповядайте на:

14 септември 2010 г. (вторник), от 11.00 часа, Зала на БТА,

адрес: 1124 София, бул. "Цариградско шосе" 49


Участници в пресконференцията ще бъдат:

Г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма,

Г-н Стоян Георгиев, ръководител на проекта


      На 14 септември, ще бъде представен проект на  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  за създаване на  портален сайт и мултимедиен каталог. 

      В рамките на пресконференцията ще се предостави информация за предстоящото създаване и функциониране на  единна система за туристическа информация, как тя ще стимулира избора на България като туристическа дестинация и как туроператорите и туристическите агенти, националните, регионалните  и местните  туристически организации, общинските институции и различните туристически обекти  ще могат да се включат в нея,  като  средство за популяризиране на туристическия продукт. Туристите, от своя страна, ще могат да  се информират за начините на получаване на  актуална информация за маршрути и обекти в България. 

      Новата система ще  доразвива настоящата официална туристическа страница на България  www.bulgariatravel.org, чрез превръщането й в портал.

      На срещата ще бъде предоставена цялостната информация за проекта и възможностите на всички заинтересовани да станат част от този работещ продукт.

      Очакваме всички  представители  на медиите, хотелиерския бизнес, туроператори, туристически сдружения  и на областни и общински администрации, тъй като тази система ще работи за всички. 

За допълнителна информация:

      Стоян Георгиев, ръководител на проект „Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България", e-mail: s.georgiev@mee.governemnt.bg - МИЕТ

      Сандра Пеев,  представител на  Изпълнителя  на проект за информация и публичност  на проект  „Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България", e-mail: peev@symmetric.bg - "Симетрик комюникейшън"

      Моля желаещите да присъстват на пресконференцията да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го изпратят на адрес peev@symmetric.bg не по-късно от 13 септември 2010 г. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване", по договор BG161PO001/3.3-01/2008/001-5 за проект "Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България"