• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.09.2010 г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел