• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал.1, т.1, б.(б)  от Закона на пътищата, Ви уведомяваме, че от 01.07.2010 г. започва приемането на заявления за издаването на разрешителни за брането на орехи за 2010 г. в обхвата на IV- класните пътища, публична общинска собственост. На основание раздел IX, чл. 47, т. V Плодове (т.6) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик и предвид средния добив от дърво -70 кг., цената по участъци е както следва:

Участък

Брой орехови дървета

Дължима такса

Лева за учатък

Дропла - Балканци

432      дървета

907.20

Дропла - Пряспа

263      дървета

552.30

Пряспа - Сенокос   

209      дървета

438.90

Гурково - Македонка

96        дървета

201.60

Разклона III-9002- ДЗС Кремена

   (Царичино-Ген.Тошево)  

60        дървета

126.00

Разклона I-9- Стражица

          (Каварна-Варна)       

184      дървета

386.40

Разклона II-27- Стражица

           (Балчик-Добрич)     

175      дървета

367.50

Разклон III-9002 -Змеево

    (Царичино-Ген.Тошево)

20        дървета

42.00

Разклон III-902 - Рогачево

      (Оброчище-Кичево)    

82        дървета

172.20


  1. Необходими документи: заявление по образец, платена такса за съответния участък, декларация за липса на задължения към община Балчик.

     2.  Заявлението се подава в Информационния център на Община Балчик - пл. „21 септември" 6 от 8.00 до 16.30 часа всеки работен ден.

     3.  Разрешителните се издават по реда на тяхното входиране, след заплащане на съответната такса.

     4.  Краен срок за подаване на заявленията - 31.08.2010г.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик