• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

РИОСВ Варна кани всички заинтересовани лица на територията на община Балчик на среща във връзка с проект на заповед за обявяване на защитена зона “Батова” (код BG 0002082), определена съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, която ще се проведе на 08.06.2010 г. от 14,00 часа в залата на Общински съвет гр.Балчик.

Приложение: Проект на заповед

Прикачени файлове: