• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности   29 август 2023г. (вторник)  от 17:00 часа;

2.  Общо Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове и на всички комисии 29 август 2023г. (вторник) от 17:30 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  29 август 2023г. (вторник) от 18:00 часа;