• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 04.08.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2023 Г.


      Уведомявам Ви, че проектът на бюджет за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Балчик на 04.08.2023 г. на адрес:

 www.balchik.bg/bg/infopage/41

     Каня Ви на 15-ти август 2023 г. в 14.00 часа в заседателната зала в общинска администрация на първия етаж, където ще се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Балчик. 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Обявлението/поканата и приложенията към Проекта за сборен бюджет на Община Балчик за 2023 г., може да изтеглите от връзките по-долу.