ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Балчик има удоволствието да Ви покани на информационна среща за представяне на здравно-социална услуга „Грижа в дома" на проект „Грижа в дома в Община Балчик", съфинансиран от Еврейския съюз и Министерство на труда и социалната политика, по Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027.

Пресконференцията ще се състои на 08.08.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Балчик.

Благодарим Ви за присъствието!