ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 688/ 06.06.23 г. е допуснато изработването  на ПУП - План за застрояване за ПИ 02508.81.98,  по КК на м-т. „Двете чешми", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите, съгласно ОУП на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-16/ 19.05.23 г.
Прикачени файлове: