• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности   26 април 2023г. (сряда)  от 17:30 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на  26 април 2023г. (сряда) от 17:45 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  26 април 2023г. (сряда) от 18:30 часа;